درباره میشا کالا

میشاکالا: با میشا خرید آسون و ارزون ممکن میشه!

:واژه ی میشا و ریشه یابی نام میشا

اسم نمادی از معنا است. معنا و مفهوم چون به مرتبه ایی از کمال رسد به شکل و هیبت یک نام و اسم قوام می یابد . از اینرو هم برای انتخاب اسامی و هم برای تبیین مفاهیم و برقراری یک ارتباط انسانی نیازمند بذل دقت و توجه به نام ها و اسامی هستیم. میشا در فرهنگ لغت به معنی همیشه بهار و همیشه جوان می باشد.البته میشا بنا به مرادی دیگر؛ نوعی از ریاحین همیشه سبز می‌باشد. البته میشا در زبان عربی به آن ' حی العالم ' می‌گویند . زبان شناسان معتقدند که میشا مشتق شده از واژه ی مشیه در زبان پهلوی و به معنای آدمِ نخستین است. اطلاعات تکمیلی درباره واژه ی میشا:

          :میشا و میشا کالا نماد احیاء بخش لوازم خانگی داخلی

با علم و آگاهی از معانی محتمل میشا برند میشا را به ثبت رساندیم و در حوزه ی صنعت لوازم خانگی اقدام به عرضه ی کالاهای ایرانی با برند میشا کردیم. با ثبت شرکت صفا بازار پارس به شماره ثبت 477878 و راه اندازی سایت میشا کالا وارد فاز

جدیدی از برندسازی میشا شدیم. صنعت لوازم خانگی کشور سابقه ی دیرینه ای در کشور دارد. برندهای نام آشنایی همچون «ارج و آزمایش» گواه بر این ادعا هستند. اما متاسفانه تکانه های مختلف ناشی از

میشا در خدمت حمایت از تولید ملی

بخشی از سرمایه در گردش شرکت صفا بازار پارس روانه خط تولید کارخانجات لوازم خانگی ایرانی شده است تا کمکی هرچند ناچیز به صنعتگر و کارگر ایرانی شود. بیشتر بدانید: نحوه تامین مالی کارخانه های لوازم خانگی از سوی صفابازار پارس البته کمک صفابازارپارس و برند میشا صرفا به تامین سرمایه در گردش کارخانه ها محدود نمی شود. قیمت گذاری مبادله ایی کالا در بازار و یافتن نقطه سوددهی کالا بخش دیگری از این کمک است. صفابازار پارس با بکارگیری ابزارهای متعددی که دارد؛ سعی می کند قیمت مبادله ایی مناسبی را برای کالاهایی که در بازار توزیع می کند بیابد. انتقال نظرات خریداران و ارائه مشاوره های فنی - اقتصادی به تولیدکننده بخش دیگری از مساعدت های میشاکالا و شرکت صفابازارپارس است.